Boeken

Ik geef hier mijn recente boekenlijstje, met boeken over het Vaticaan, haar macht, onfeilbaarheid, corruptie en vooral haar geld  en haar politiek.

 1. Papal Power – A Study of Vatican Control over Lay Catholic Elites. Guy Vaillancourt, University of California Press, Berkely ca, 1980.
 2. How the Pope Became Infallible – Pius IX and the Politics of Persuasion. August Bernhard Hasler, Doubleday & Company Inc, 1981. Met een voorwoord van Hans Küng (pdf) o.a. waarvoor hij werd geëxcommuniceerd.
 3. The Life and Death of NSSM 200 – How the Destruction of Political Will Doomed a US Population Policy. Stephen D. Mumfort, Centre for Research on Population and Security, 1996. (online edition).
 4. The Modern Papacy Since 1789. Frank J. Coppa, Addison Wesley Longman Inc. New York, 1998.
 5. Hitler’s Pope – The Secret History of Pius XII. John Cornwall, Penguin Books, 2000.
 6. Money and the Rise of the Modern Papacy – Financing the Vatican , 1850-1950. John F. Pollard, Cambridge University Press – New York, 2005.
 7. God and the Fascists – The Vatican Alliance with Mussolini, Franco, Hitler and Pavelić. Karlheinz Deschner, Prometheus Books – New York, 2013. (Engelse vertaling, de oorspronkelijke uitgave dateert van 1965).
 8. God’s Bankers – A History of Money and Power at the Vatican. Gerald Posner. Simon & Schuster – New York, 2015. (Lees hier mijn recensie van 17 maart 2016)
 9. Operation Gladio – The Unholy Alliance between The Vatican, The CIA and the Mafia. Paul L. Williams. Prometheus Books – New York, 2015. (lees een inhoudsbeschrijving – overview –  van het boek op Off-Guardian. In het Engels).

(zie ook mijn tweede lijstje)

En er is meer. Sommige boeken zijn recentelijk vertaald en opnieuw gepubliceerd, andere zijn wat ouder, maar allemaal zijn ze nog steeds actueel en toepasbaar. Veranderingen in de kerk vinden wellicht wel plaats, maar bouwen voort op bestaand werk en gaan niet snel.

Kennis nemen van de recente geschiedenis van de Roomse kerk – dwz van na de Franse revolutie – is nuttig  en noodzakelijk. Noodzakelijk om te begrijpen wat er nu gebeurt en hoe de ontwikkelingsrichting van de kerk – naar waarschijnlijkheid – zal zijn. Zekerheid is voor de dommen.

Ik schrijf in Niet Naar Santiago en Weer Terug:

De Kerk met haar religie is een natuurlijk systeem naar de macht. Ze zoekt de macht en richt zich daarop. Elke macht die haar niet erkent zal ze tegenwerken en willen vernietigen. Elke macht die haar erkent zal ze steunen. Het is waarom de islam bevochten moet worden. Die is uit hetzelfde hout gesneden.

Het is een uitdrukking van hoe het politieke mechaniek van het Vaticaan werkt. Een machtssysteem dat mensen en religie gebruikt voor doelen die totaal ontkoppelt zijn van het leven. Het systeem voor het systeem.

Daarmee is niet gezegd dat alle leden van de katholieke kerk gestoorde, pedofiele, fascistische, geldbeluste machtswellustelingen zijn. Daarmee is alleen gezegd, dat dat soort personen het blijkbaar in het Vaticaan voor het zeggen heeft en dat het systeem zo functioneert. En niemand durft een stap terug te doen naar waar het christendom in essentie om begon: de mens.

De literatuur – die rijkelijk aanwezig niet overvloedig is – wijst op een 2000 jaar oud gemankeerd systeem. Maar negeren en wegkijken is blijkbaar makkelijker dan consequenties trekken. Het is altijd zo geweest.

Zelfs als Franciscus I werkelijk is wat veel mensen denken dat hij is, een goed mens met aandacht voor de wereld en haar ecologie, dan nog is het de vraag of hij het staande, uiterst conservatieve, systeem kan buigen. Systemen kunnen over het algemeen niet vanuit het systeem worden veranderd.

En uiteindelijk is Franciscus I deel van het systeem: hij is paus, onfeilbaar paus.
Hij is paus geworden en hij zal vrij zeker als paus sterven.
Het lichaam, het systeem blijft leven.
De corporale onfeilbare benadering van de wereld.

Maar ook kerken zullen sterven, steen voor steen gebouwd en afgebroken.
Eroderen en wegspoelen.
Ook stenen zijn tijdelijk.

3 gedachten over “Boeken

 1. Pingback: Bestaat Vaticaanse globale politiek? | Niet Naar Santiago en Weer Terug

 2. Pingback: Boeken (2) | Niet Naar Santiago en Weer Terug

 3. Pingback: De Paus, complotten en Prediker | Niet Naar Santiago en Weer Terug

Geef een reactie