SSPX – een veeg teken

Steve Bannon haalt de voorpagina bij Al Qaida. Dat is wel apart maar eigenlijk toch ook weer niet zo bijzonder.  Ja, het begint zo wel de status van selffulfilling prophecy te krijgen.

Zelf roep ik al sinds 2002 dat het westen een kruistocht voert tegen de islam, waarbij dat weer een continuering is van het [conservatief] katholiek gedachtegoed van ketterbestrijding. Was de oorlog in eerste instantie christelijk (het – overigens door conservatief Rome gesteunde – evangelisme van Bush, de bank die Gods Werk deed), tegenwoordig is het gewoon bon ton katholiek.

Er is een strijd gaande in het Vaticaan tussen conservatieven en progressieven. De conservatieve katholieken als oorzaak van het dreigende geweld, als oorzaak van de strijd tegen de islam?  Ja, u houdt er niet van, steigert wellicht en slaat gauw de pagina om maar het begint er echt verdacht veel op te lijken.

Een nieuwe indicatie dat de druk van de conservatieven binnen de Roomse kerk toeneemt is de observatie dat de Society of Saint Pius X (SSPX) de status van een personele prelatuur zou kunnen krijgen:

[…] has said that Rome’s decision to offer a Personal Prelature to the Society of St. Pius X is imminent; it may be that the decision was discussed, and taken, yesterday by Pope Francis at this meeting; such an action, if accepted by the Society, would bring an end to the one official “schism” since the Second Vatican Council and bring back into full union with Rome a vigorous group of tradition-minded Catholics who number 3 bishops, some 600 priests, and an estimated 600,000 faithful worldwide

SSPX is een door aartsbisschop Marcel Lefebvre opgerichte priesterbroederschap(!), die:

[…] preserve the Catholic Faith in its fullness and purity, to teach its truths, and to diffuse its virtues, especially through the Roman Catholic priesthood. Authentic spiritual life, the sacraments, and the traditional liturgy are its primary means of bringing this life of grace to souls.

Het is een aartsconservatief instituut dat, als het van priesterbroederschap tot personele prelatuur wordt verheven, een duidelijk sterkere sociale en dus politieke invloed gaat krijgen. Een invloed die buiten de liturgie om zal gaan. De Roomse kerk kent tot op dit moment slechts één personele prelatuur, Opus Dei. SSPX als personele prelatuur zou een toenemende invloed van het conservatisme betekenen. Zelf observeer ik:

Franciscus I heeft duidelijk gekozen voor een progressieve, veranderende koers in de lijn van het Tweede Vaticaans Concilie (waar Burke cs vanaf willen). Maar dat wil niet zeggen dat hij op termijn succes gaat hebben. Zijn winst op Burke geeft aan, dat hij zijn machtspositie heeft gebruikt en dat gaat ongetwijfeld weerstand geven.

En dan moet je niet raar staan te kijken, als er islamitische bewegingen zijn die voelen dat ze onder druk staan, die het gevoel hebben dat er een oorlog tegen hen wordt gevoerd. Wie de geschiedenis bekijkt ziet heel veel oorlog tegen de islam. Vanaf de kruistochten. Hoewel de echte katholieke rakkers Karel Martel opvoeren als eerste heilige strijder, was dat natuurlijk alleen nog maar trekken en duwen op feodaal landjepik niveau. Het is pas in de periode met de kruistochten, dat de religie als bron echt zijn intrede doet. Een bron die verhardt en nooit meer weggaat.

Ik vind deze link (deze link verwijst naar het suspended twitter account van de Ordo Militaris Catholicus – website link) altijd een mooi voorbeeld van de conservatieve katholieke geestgesteldheid. Zoek gerust even verder, er is meer soortgelijk moois. /cynisme

Op nu.nl wordt ondertussen gemeld:

Otto von Wächter stierf op 48-jarige leeftijd in het Vaticaan, waar hem door een Oostenrijkse bisschop onderdak was verleend.

En hij was niet de enige die in het Vaticaan bescherming kreeg, in mijn blog over Fascisten en Katholieken (waar ook Pius X langs komt als een soort proto-fascist) wordt de context beschreven waarin de fascisten van het Vaticaan bescherming en een nieuwe toekomst kregen.  Een verhaal dat in God’s Bankers een flinke rol speelt. De Roomse Kerk heeft de ecologie van het fascisme geschapen en gecultiveerd. De islam past daar niet in.

Fascisten en de Roomse Kerk horen bij elkaar. Het slot van mijn blog over Fascisten en Katholieken van bijna een jaar geleden kan ik hier zo weer plaatsen:

De moderne pausen hervormen langzaam de kerk maar niet de ideeën die ten grondslag liggen aan de vorming van het fascisme: anti-democratisch, anti-vrijheid, anti-bevolkingspolitiek. De Syllabus van fouten blijft staan en als men die bekijkt als een checklist zijn er al aardig wat punten afgetikt.

Het in de genen van het Vaticaan verankerde feodalisme en conservatisme (en naar later blijkt fascisme) heeft basis en argumenten gevonden. De encycliek Quanta Cura (1864) met de bijbehorende Syllabus Errorum definiëren het verzet van de kerk tegen alle sociale ontwikkelingen die plaatsvinden en vormen de basis van de zoektocht naar de nieuwe identiteit van de Rooms kerk in de nieuwe wereld.

De vorm verandert, de inhoud niet echt. Het is een interessante bril om het rooms-katholicisme, het Vaticaan, misschien zelfs het christendom, door te bekijken in onze eigen tijd.

Tweeduizend jaar geschiedenis en ruim 200 jaar verzet tegen de moderne samenleving laat zich niet zo maar omvormen. Conservatief katholiek en politiek rechts combineert weer en dat is een slecht voorteken. Ik kom daar ongetwijfeld nog wel eens op terug. De tijd zal het leren.

Geef een reactie