Onrust

De speech, ‘The Sinews of Peace’, van Churchill:

The dark ages may return, the Stone Age may return on the gleaming wings of science, and what might now shower immeasurable material blessings upon mankind, may even bring about its total destruction.

Naar aanleiding van de twitterdiscussie over Gloria Wekker onlangs, las ik Churchill eens na. In het artikel op Saltmines.nl zegt Russell’s Teapot:

Hierom hoeven we dit soort wetenschapsgebieden niet meer serieus te nemen als maatschappij. De geldkraan van de overheid naar dit soort sociale “wetenschappen” zou moeten worden dichtgedraaid, dat geld kunnen we namelijk veel beter besteden door het te investeren in échte, nuttige wetenschap, zoals geneeskunde, scheikunde en natuurkunde.

Een overschatting van alles wat bèta is. Een vernietiging van een gebalanceerde universitaire wetenschapscultuur is wat Russell’s Teapot voorstaat. Daar gaat dreiging van uit. Een dreiging zoals Churchill die zag.

En het gaat niet alleen over de dreiging van wetenschap en totalitarisme, die vandaag de dag over ons heen dreigt te vallen. Wie kijkt naar het door Churchill benoemde ijzeren gordijn, ziet het oostelijk bolwerk waar op dit moment de EU bevochten wordt (PL, HU, CZ, AT – met name PL en HU). Dat is geen toeval: die virtuele grens tussen West en Oost is ook vandaag de dag het slagveld met de artikel 7 procedure van de EU tegen Polen als eerste wapentreffen. (zie bv en ). De EU begint een artikel 7 procedure tegen Polen, vanwege de afbraak van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in dat land.

From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia […]

Churchill sluit af met:

If we adhere faithfully to the Charter of the United Nations and walk forward in sedate and sober strength seeking no one’s land or treasure, seeking to lay no arbitrary control upon the thoughts of men; if all British moral and material forces and convictions are joined with your own in fraternal association, the high-roads of the future will be clear, not only for us but for all, not only for our time, but for a century to come.

IF , IF and IF. En aan de condities wordt niet voldaan vandaag de dag. De eeuw ’to come’ mocht nog geen 70 jaar duren voordat het VK zich weer isoleerde.

We zijn verzeild geraakt in een wereld van desinformatie aan onze oost- en west- grenzen en de desinformatie dringt snel binnen. Onze wetenschappelijke wereld wordt afgebroken en de religie, het christendom, is in beroering.

Hoe je het ook wendt of keert, religie blijkt een onverbrekelijk deel van de mensheid. Het hele systeem hangt samen. Montesquieu’s trias politica heeft eigenlijk een vierde poot nodig: religie. Geïnstitutionaliseerde religie lijkt een onverbrekelijk deel van de machten, die elkaar in evenwicht moeten houden. Op dit moment gebeurt dat niet [formeel] en slechts in de restanten van de overblijvende monarchen – inclusief de paus – vindt men nog een restje van de religieuze instituten.

De Franse revolutie heeft een fout gemaakt.
Montesquieu heeft een fout gemaakt.

De extreem-rechtse en conservatieve manipulaties, die overal plaatsvinden, de desinformatie in zowel de politiek van het westelijk halfrond als in de – door mij met name bestudeerde – Roomse Kerk, breken onze (globale) samenleving zoals die bestaat af.

En snel.
De balans is zoek.

Binnen een generatie, dat wil zeggen binnen twintig jaar, leven we in een autoritaire, totalitaire samenleving zonder religie (of soortgelijk) als tegenwicht. Gebaseerd op geld en alleen geld. Elke vorm van moraliteit is verdwenen en politieke beslissingen zijn niet meer rationeel maar gefundeerd op puur persoonlijke motieven.

Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Wetenschap, politiek, religie. Alles wat onze samenleving definieert, zal verdwenen zijn of onherkenbaar hervormd. Het verwijderen van het religieuze instituut uit de sociale vergelijking zal uiteindelijk desastreus blijken. In die zin is de conservatieve stroming zowel, maatschappelijk als religieus, verklaarbaar.

Verklaarbaar conservatisme leidt echter blijkbaar tot stupiditeit en gewelddadigheid en dat zal ongetwijfeld gaan leiden tot oncontroleerbaarheid.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid ontbreekt in het conservatisme.

1 gedachte op “Onrust

  1. HansR Bericht auteur

    Op Church and State staat het stuk ‘The Power of Religion’. Een interessant stuk dat laat zien dat religie eigenlijk juist niet aan het verdwijnen is – zoals ik aan het eind van mijn blog schrijf – maar juist meer geïntegreerd raakt. In dat geval is mijn verzuchting van het onafhankelijke religieuze blok naast de drie van Montesquieu terecht. Nu ja, voor wat het waard is, een interessant stuk.

    https://twitter.com/HARNNS/status/952975009550622721

Geef een reactie