Over De KB en Roe vs Wade

Het is weer tijd voor een kort blog met enkele aandachtspunten.

De Koninklijke Bibliotheek en NietNaarSantiago.nl

Op 16 juni 2022 ontving ik een mail van de Koninklijke Bibliotheek dat deze website vanaf 16 juli 2022 zal worden gearchiveerd en duurzaam zal worden opgeslagen. De argumentatie is:

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 16 juli 2022. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen binnen ons eigen gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is.
Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

Waarop ik antwoordde:

Dank voor de mail met het aanbod om nietnaarsantiago.nl te archiveren.

Ik heb daar geen bezwaar tegen en ben zelfs een beetje vereerd dat ik in twintig jaar tijd iets gemaakt heb dat tot het ‘cultureel erfgoed’ van Nederland behoort.

Kort en goed: het zal verder weinig uitmaken en zolang de verzamelde sites niet van buiten het KB-gebouw te benaderen zijn zal het weinig of geen extra aandacht geven, maar zoals ik schrijf in mijn antwoord: ik ben toch een beetje vereerd.

En als ik dood ben zal de gearchiveerde versie nog bestaan.
Toch een beetje onsterfelijkheid zonder nog katholiek te zijn.

Roe vs Wade

Ik heb het op dit blog, sinds ik in 2016 begon te schrijven, niet vaak over abortus gehad. Slechts toen het over Polen ging kwam het bijna automatisch maar zijdelings ter sprake.

Toch is met de omverwerping van de Roe vs Wade jurisprudentie de macht van het conservatisme in de VS en haar relatie met de christelijke kerken echt duidelijk geworden. Vooral de evangelische kerk en het conservatieve smaldeel van de Roomse kerk zijn hier instrumenteel (lees meerdere posts hier op dit blog).

en:

En bovenal: wat zegt het Vaticaan? Franciscus blijkt verder opgeschoven naar het extreem rechtse deel van de kerk, de progressieve insteek van zijn aanvangsjaren is weg.

Met deze overwinning is het slechts wachten op het vervolg. Als de Amerikaanse bevolking – het is nog altijd een democratie – zich niet omdraait en terugduwt ziet het er niet goed uit. Dan wordt het tijd om ons nationale gedicht aan te bieden als geschenk aan het Amerikaanse volk. Analoog aan het vrijheidsbeeld, een geschenk van de Fransen.

Een volk dat voor tirannen zwicht Van Randwijk Amsterdam 2018 2.jpg
CC BY-SA 4.0, Koppeling

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.