Over Godsdienstvrijheid en het centrum van de wereld

Het artikel van Faggioli Op 9 mei 2019 verscheen van de hand van Massimo Faggioli een artikel in Commenweal met de titel : “A Postscript to Dignitatis Humanae;  The International Theological Commission’s New Document on Religious Freedom”. Een opmerkelijk artikel. De Engelse titel van het document waar Faggioli over schrijft is Religious liberty for the […]

Over continuïteit

Onlangs – in het februari nummer van 2018, op het web begin januari – verscheen in FirstThings een stuk van Romanus Cessario over de ontvoering van Edgardo Mortara. Een stuk waarin Pius IX en de ontvoering van Mortara worden verdedigd. De uitgever zag de bui al hangen en verdedigde op zijn beurt de publicatie van […]

The Dictator Pope – Een recensie

Onlangs – 18 november 2017 – werd een boekje gepubliceerd over paus Franciscus I, getiteld : The Dictator Pope onder het pseudoniem Marcantonio Colonna. Colonna (1535-1584) was een leenman van de kerkelijke staat, commandant voor de kerk in de slag bij Lepanto. De slag bij Lepanto is een beroemde slag – van vele slagen – […]

Over de Verklaring van Parijs

Introductie Op 7 oktober 2017 werd De Verklaring Van Parijs (The Paris Statement) gepubliceerd. Een hoogdravende titel voor een conservatief pamflet met ambitie. Een verklaring in de stijl van de preambule van de grondwet van de EU zoals die in 2003 werd gepubliceerd [1]. Een verklaring, die duidelijk claimt de waarheid te zijn, die het […]

SSPX – een veeg teken

Er is een strijd gaande in het Vaticaan tussen conservatieven en progressieven. De conservatieve katholieken als oorzaak van het dreigende geweld, als oorzaak van de strijd tegen de islam? Een nieuwe indicatie dat de druk van de conservatieven binnen de Roomse kerk toeneemt is de observatie dat de Society of Saint Pius X (SSPX) de status van een personele prelatuur zou kunnen krijgen.

Het Vaticaan in de VN en de EU

Inleiding [1] De positie van de Heilige Stoel (het Vaticaan) [2] binnen de VN en de EU is niet helemaal eenvoudig te begrijpen. De Heilige Stoel moet niet worden verward met Vaticaanstad. Het is de Heilige Stoel die de internationale juridische entiteit is, die politieke relaties onderhoudt. Hoewel ze geen staat is in de klassieke […]

Fascisten en Katholieken

Rond de Eeuwwisseling L.M.H.Joosten  schrijft in de heruitgave uit 1982 van zijn proefschrift Katholieken en Fascisme [1] in Nederland [2] : De studie was oorspronkelijk opgezet om de vraag te beantwoorden, of mijnleermeester L.J. Rogier gelijk had met zijn stelling, dat er verwantschap bestaat tussen het verschijnsel integralisme in de katholieke kerk en het latere […]

God’s Bankers – Een recensie

God’s Bankers – Een recensie. Maar al met al is het een boeiend boek, dat iedereen, die geïnteresseerd is in de Rooms katholieke kerk, zou moeten lezen. Het is verhelderend, vaak verontrustend. Men kan God’s Bankers niet lezen zonder zich te realiseren, dat het instituut ‘De Kerk’ zich de absolute morele standaard van de wereld acht, dat het zich beschouwd als de waarheid: God’s Bankers is dan een cynische afspiegeling van wat een pedofiel, homoseksueel geldmanipulerend netwerk, ziet als morele standaard van het mens zijn.

Bevolkingspolitiek en de Roomse Kerk

De impact van het Vaticaan op de globale bevolkingspolitiek, die van de VS in het bijzonder. Naar aanleiding van het boek ‘Life and Death of NSSM 200’.

Over LAUDATO SI’

Op 24 mei 2015 heeft Paus Franciscus een encycliek de wereld ingestuurd: LAUDATO SI’ over de bedreiging door de roofbouw van de mens op de aarde inclusief klimaatverandering. De eerste encycliek van zijn hand sinds zijn verkiezing in 2013. Het is geen eenvoudige encycliek, het is een encycliek die het belangrijkste wereldprobleem van vandaag behandeld: […]