Het Boek

Ik heb het boek geschreven van begin november 2003 tot half december 2003. In zes weken had ik het grootste deel van de tekst klaar. Alleen de derde reis en de epiloog moesten nog geschreven worden. Dat deed ik na terugkeer in Nederland.

Zes weken is kort voor een tekst van 140.000 woorden, zeker als er zoveel research bij komt kijken.

121018 Foto fysiek archief NNSJa, research. Want hoewel de tekst luchtig, soms wat badinerend, is geschreven, is ze niet minder serieus. Data, namen, gebeurtenissen. Het zat allemaal wel in mijn hoofd maar ik moest het verifiëren. En tegelijkertijd moest ik lezen. Want het boek ging ergens over en daar hadden anderen vast ook al eens over nagedacht.

Mijn boek gaat dus over de vorming van de katholieke politiek, de positie van de katholieke kerk in de afgelopen 2000 jaar. En het ging voor mijzelf vooral toch ook over de gevolgen van die politiek op de situatie aan het begin van het derde millennium. Ik had de oorlog in Irak gevormd zien worden en ik dacht toen – en denk dat nog steeds – dat de dieper liggende motieven geld en grondstoffen (energie) zijn. De gepresenteerde motieven waren echter het beschermen van de westerse beschaving door massavernietigingswapens te zoeken en te vernietigen. Later kwamen daar het brengen van democratie (een slechte dictator ten val brengen), vrijheid, beschaving en nog wat drogredenen erbij.

Die mengeling van grondstoffen, macht en beschaving bevat de oude reden voor oorlog. En de katholieke geschiedenis in Frankrijk laat zien wat de rol van de katholieke kerk daarin is geweest. Ik woon momenteel in het gebied waar de kruistocht tegen de katharen zich heeft afgespeeld. Er is geen toeval zeg ik dan. Geen oorlog maakt zo duidelijk, dat religie een drogreden is voor een kolonisatieoorlog avant-la-lettre, dan die kruistocht, geïnstigeerd door de paus.

Ik zal een en ander zeker niet sluitend hebben bewezen of wetenschappelijk verantwoord hebben opgeschreven. Maar als persoonlijk Santiago-document voldoet het in deze aan zijn doel. Ik heb voor mijzelf onderzocht, gestudeerd en opgeschreven. Ik zie het boek als een werkhypothese.

Er zijn twee boeken die mij inhoudelijk het meest hebben geholpen. Voor hen die door willen gaan op het onderwerp kunnen die van belang zijn (zie verder de linkpagina): Ordonner et Exclure. Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et a l’islam (1000 – 1150) (Dominique Iogna-Prat, Champs/Flammarion, 2000) en History of the Christian Church (Philip Schaff, interneteditie).

Nadat ik het boek had geschreven vroeg ik mij af of het in balans was. Via het tellen van woorden kwam ik er achter dat ik 50% van de tekst had besteed aan het reisverhaal en 50% aan geschiedenis. Enkele losse opmerkingen tijdens het reisverhaal daargelaten. De preludes en de proloog en epiloog niet meegerekend. Dat vond ik een mooi evenwicht en heb niets meer veranderd. Dat gezien hebbend vroeg ik mij af of de geschiedenis evenwichtig beschreven was. Dat wil zeggen of ik niet teveel aandacht aan een specifieke periode had besteed.

Hiertoe heb ik het aantal pagina’s berekend dat ik per jaar aan een bepaalde periode heb besteed. Ik kom dan tot de volgende tabel :

ppjpp

En in grafiek wordt dat dan :

ppjpp-grafiekEr zit dus een zekere mate van onevenwichtigheid in naar de laatste tweehonderd jaar toe. Zeker als ik nu terug kijk en het boek opnieuw lees denk ik dat de periode vanaf Napoleon beter beschreven had kunnen en moeten worden. De rol van de kerk is daar onderbelicht. Dat komt deels, omdat ze na de Franse revolutie politiek ondergronds ging, maar deels zeker ook omdat, met de schaalvergroting van de wereldpolitiek, het voor mij eigenlijk gewoon te ambitieus was om ten uitvoer te brengen : het beschrijven van de katholieke invloed op die wereldpolitiek.

Het aantal pagina’s en de tijd waren te kort.
Mijn begrip ging niet diep genoeg.
Mijn kennis was te beperkt.

Maar ik heb in die zes maanden van schrijven, correctie, lezen en studeren persoonlijk mijn doel bereikt al was dat niet het doel dat ik bij aanvang van het project mezelf had gesteld. Bij het schrijven van het boek vormde zich de ambitie om de rol van de katholieke kerk in het politieke toneel – en daarmee in de geschiedenis – te begrijpen. Voor mezelf is dat gelukt. Als een lezer een deel daarvan oppikt is dat meegenomen.

Ik weet nooit wat ik ergens over denk, totdat ik lees wat ik er over heb geschreven.
– William Faulkner.

Ik hoop dat anderen er iets mee kunnen of gewoon plezier beleven aan het lezen van het boek. Het is op deze site nu als e-book verkrijgbaar en – zo lang de voorraad strekt – als pocket tegen verzendkosten leverbaar.

Over de Site

Deze site heeft zich ontwikkeld in loop van de jaren.

De eerste versie was primitief en groen, de tweede versie – een jaar later – bezat de definitieve layout met de verschillende grijstinten al. In 2007 werd die gevolgd door een technische herziening (met PHP) en werd statistiek toegevoegd.

In januari 2013 verscheen de vierde versie. Die vierde versie werd een een majeure update. Geheel herzien werden de posities in de Google Earth KMZ file die in de jaren zo’n kilometer verschoven bleken te zijn, links waren verdwenen of moesten worden aangepast, kleine dingen moesten worden gewijzigd en meer van dat klein www-ongerief. Tot slot werden de pagina’s ’10 jaar later’ toegevoegd, het copyright werd gewijzigd en de ebook-download werd toegevoegd.

In 2015 werd, in verband met het bestaande veelvoud aan schermafmetingen ten opzichte van  2003 en de wens om af en toe een stukje toe te voegen, een technische migratie naar WordPress uitgevoerd in het thema Twenty-Twelve. Eerst met het domein nietnaarsantiago.wordpress.com, later weer onder het eigen domein nietnaarsantiago.nl.

Het beheer van de site, de backups, de beveiliging en niet het minst het onderhoud van de links, is een stuk eenvoudiger geworden en op deze manier kan Niet Naar Santiago en Weer Terug nog een flink aantal jaren blijven bestaan.

In juli 2016 is SSL (HTTPS) geïmplementeerd via Let’s Encrypt.