Lees Fragmenten

NNS wordle3org

De inhoudsopgave geeft de hoofdstructuur van het boek goed weer. De Eerste reis bevat het reisverslag van de fysieke reis die gemaakt is. Binnen de Eerste reis bevinden zich Intermezzo’s waarin de geschiedenis van een bepaald punt op de reis wordt beschreven. In Domremy-la Pucelle wordt bijvoorbeeld de honderdjarige oorlog beschreven n.a.v. Jeanne d’Arc. De Tweede reis bevat de reis langs de geschiedenis van Europa [veelal vanuit Frankrijk bezien] van het jaar nul tot nu als een continuüm met het accent op de machtsstrijd tussen kerk en staat. De korte Derde reis bevat de terugreis naar Nederland. Om een indruk te krijgen van het boek kunnen de hier gepubliceerde fragmenten worden gelezen. Voor de duidelijkheid : het boek bevat een reisbeschrijving van een werkelijk afgelegde reis, maar het is geen reisverhaal in de normale betekenis in de context van Saint Jacques.

Copyright

79 – 83 Fragment Eerste reis.
212 – 220 Fragment Tweede reis.
119 – 127 Santiago: de geschiedenis, de mythe en Cluny.
63 – 70 De Honderdjarige oorlog – Jeanne d’Arc (Gepubliceerd op Sargasso vanwege haar 600e geboortedag op 6 januari 2012).
252 – 281 Tot 2001 – De Degradatie (Gepubliceerd op 10 maart 2021 vanwege de 150e verjaardag van de Commune van Parijs. Die gebeurtenis (18 maart tot 28 mei 1871) komt in dit fragment ruim aan de orde met context.

In Niet naar Santiago en weer terug wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Ik noem hier drie belangrijke (zie ook de linkpagina):

[1] – Dominique Iogna-Prat, Ordonner et Exclure. Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et a l’islam (1000-1150), Champs/Flammarion, 2000.
[2] – Erich Fromm, Angst voor Vrijheid, Bijleveld (herhaald uitgegeven).
[3] – Philip Schaff, History of the Christian Church, (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc.) 1997. Internet editie.