Over

Niet naar Santiago en weer terug is geschreven naar aanleiding van een voetreis die is gemaakt van voorjaar 2003 tot zomer 2004 en is uitgegeven in eigen beheer. Het is uitsluitend verkrijgbaar via het internet.

Vertalingen van Franse, Duitse en Engelse teksten zijn van mijzelf. Teksten uit andere talen zijn vertaald via een van de hiervoor genoemde moderne talen.

Hans Rottier

Cahors, 28 oktober 2003 – 2 april 2004
Brouwershaven, 11 augustus 2004 – 22 september 2004
Escales, januari 2013 (ebook)


Deze site is het vervolg van de oorspronkelijke site bij het boek Niet Naar Santiago en Weer Terug van Hans Rottier. De oorspronkelijke site heeft 12 jaar bestaan en is voor het overgrote deel gemigreerd naar WordPress om technische redenen.

De site bevat de oorspronkelijke pagina’s, de projectbeschrijving (10 jaar later), de reacties en het blog. Reacties zijn bedoeld voor reacties op het boek.

Het blog bevat opmerkingen en stukken, die in het verlengde liggen van het thema van Niet Naar Santiago maar later zijn ontstaan en is een vrije voortzetting van ideeën, waarvan de basis in het boek is beschreven. Wellicht worden die ideeën ooit gesynthetiseerd in een vervolg op Niet Naar Santiago, dat dan waarschijnlijk specifiek zal gaan over het Vaticaan, haar onfeilbaarheid en haar macht.

Overigens gaat dit blog in hoofdzaak over politiek katholicisme. Hiermee bedoel ik, dat het katholieke sinds haar ontstaan zich heeft gemengd en bemoeid met politiek. Op haar hoogtepunt, van ruwweg 1100 tot 1300, was de Roomse kerk de onverbiddelijke autoriteit in wat we nu de westerse wereld noemen. De reformatie – ook katholieken maar dan anders – heeft daar niets aan veranderd en de invloed is tot op de dag van vandaag voelbaar en aanwezig. In Nederland en elders in de westerse wereld.


Ik ben van 1956, geboren in Amsterdam en opgegroeid in de randstad. Gestudeerd in Hengelo (O.) en in Wageningen. Scheikunde en bosbouw. Altijd meer geboeid geweest door de natuur en alle daaraan gerelateerde processen. Evolutie. Zeker ook van de mens, geschiedenis dus. Meer dan in techniek sec.

Altijd in de automatisering gewerkt. De beslissing, eind 2002, om een retourtje Pyreneeën en weer terug te gaan lopen, werd hoofdzakelijk ingegeven door de enorme veranderingen die zich rond 2000 hebben voorgedaan in de economie en met name in de wereld van de ICT. Door de consequenties van de tweede industriële revolutie (computer, communicatie en globalisatie, door de Wiki de derde industriële revolutie genoemd).

De beslissing om ook nog een boek te schrijven werd ingegeven door de wereld van vandaag met haar snelheid en haar individualisme, meneer Bush en zijn oorlog in Irak, de vorming van Europa en haar grondwet en de hernieuwde opkomst van religieus handelen en het geld als nieuwe religie. Als een oefening van het geheugen. Zowel een vastlegging van de reis als de relatie van de reis met de geschiedenis en de relatie van de geschiedenis met de moderne wereld.