Invloed van het Vaticaan op de EU – kort

Mijn recente blogs hebben veel te maken met de invloed van het Vaticaan. Vandaag kwam een bericht op nu.nl over protesten in Polen tegen het volledige verbod op abortus. En op dewereldmorgen.be vraagt men zich af wat er aan de hand is in Polen. Ook op Joop.nl gaat het over het protest tegen abortus en men schrijft:

Poolse bisschoppen riepen onlangs op tot een volledig abortusverbod, in lijn met de leer van de Rooms-katholieke Kerk. Die oproep werd gesteund door Jaroslaw Kaczynski, de leider van de conservatieve regeringspartij Recht en Gerechtigheid (PiS) die sinds oktober aan de macht is. Kaczynski zegt ervan overtuigd te zijn dat een grote meerderheid van de fractie of zelfs de hele fractie het plan zal steunen. De partij heeft een meerderheid in het parlement.

Geen van de artikelen analyseert echt de invloed van het Vaticaan. Bovenstaand fragment insinueert slechts een invloed op basis van het katholiek zijn van Kaczynski. Geen deals, geen politiek, geen invloed, geen EU, niets wordt besproken en geanalyseerd.

Men weet niet wat men er mee moet of men drukt opzettelijk de invloed van het Vaticaan als complottheorie weg.

Er is iets fundamenteel mis met het analytisch vermogen van onze journalisten of men beschouwt de katholieke kerk nog steeds als lieve mannen die alleen maar bidden zonder (machts)politieke bijbedoelingen. Het Vaticaan als sprookje, als mediacircus, als koningshuis.

Het Europese journaille is naïef of ik lees de verkeerde stukken.

Het gaat niet goed als de EU en Vaticaan verstrengelen, gaan samenwerken.
En daar begint het toch echt op te lijken riep ik in de woestijn.

Zie ook mijn log: Bevolkingspolitiek en de Roomse Kerk.

Update 27/9/2016 : Zie ook mijn log: Het Vaticaan in de VN en de EU

Geef een reactie