De oorlog tegen paus Franciscus I

Zie ook deel II, deel III en deel IV

De conservatieve factie binnen de Roomse Kerk is fel anti-Franciscus. In de beschrijving daarvan kwam ik het dichtste bij met mijn eigen blogs Franciscus versus Burke, Het moment van de cesuur en vooral met Burke, Bannon, Trump en Franciscus.

Mijn laatste blog naar aanleiding van De Verklaring van Parijs maakt duidelijk hoe ver de conservatieve invloed is, maar verder op mijn blog zult u veel items vinden, die het conservatisme binnen de katholieke kerk en haar relatie met de seculiere wereld, met (extreem) rechts, proberen te duiden.

Op 27 oktober 2017 verscheen in The Guardian het artikel The War against Pope Francis. Ik kan het zelf niet beter samenvatten. Als het onderwerp u interesseert MOET u dit Engelstalige artikel lezen.

Op 30 december 2016 deed ik mee aan de traditionele voorspellingen op Sargasso, een ietwat lacherig overzicht van wat gaat komen en ik voorspelde half serieus voor 2017: “De paus gaat dood (onder dubieuze omstandigheden) en Burke wordt de nieuwe paus“.

Nee, ik geloof niet dat het gaat gebeuren dit jaar, maar als hij overlijdt lijkt het me een goede gedachte een autopsie te eisen en niet zoals bij Johannes Paulus I, in het jaar van de drie pausen (1978), dat maar gewoon niet te doen. De pausgeschiedenis laat zien dat in de wereld van het Vaticaan vreemde dingen kunnen gebeuren, zeker als er tegenstellingen zijn zoals die zich vandaag de dag tonen. God bestaat niet dus dan moeten zijn dienaren het maar doen. Vertrouwen in de curia en de conservatieve factie lijkt me gewoon niet op zijn plaats.

Zoiets.

——- Aanvulling 3 februari 2018 ——-

Op 1 februari 2018 verscheen op Buzzfeed een artikel Meet the Blogger Priest Firing Red Pills At the Vatican. De Amerikaanse priester John Zuhlsdorf doet precies dat waarom ik hierboven schrijf dat men altijd een autopsie moet plegen bij overlijden  van Franciscus I : hij keurt goed dat katholieken bidden voor aftreden of dood van Franciscus I.

[…] the person wondered whether it was a sin to pray for the pontiff to abdicate, or even, to die.

“No,” the priest, Father John Zuhlsdorf, replied. “It is not necessarily sinful to pray for the end of a pontificate, one way or another … Popes come and go. In our prayers, we can, without sinning, discuss with God about His time table.”

Dat is opmerkelijk en zijn positionering als alt-right figuur maakt duidelijk, dat er een soort fusion-religie binnen het Amerikaanse katholicisme bestaat: ‘alt-right catholicism‘. De conservatieve stroming die zich aan niets gelegen laat liggen en duidelijk bindt met het seculiere conservatisme cq. alt-right. Of zoals Massimo Faggioli zegt:

Fr. Z is much more convinced about the Christian character of Donald Trump than of Pope Francis. That’s remarkable.

De oorlog tegen Franciscus I, is een oorlog tegen de liberale stroming, die ik op dit blog systematisch progressief noem, vanwege haar oorsprong in en continuïteit met het Tweede Vaticaans Concilie.

Het Buzzfeed artikel laat zien dat die oorlog tegen Franciscus reëel is.

De apocalyptiek van katholieken en seculieren nadert elkaar steeds sneller. En ik zie dat als redelijk bedreigend voor onze maatschappelijke orde.

Verder leesvoer op dit blog over (extreem) conservatisme in de Roomse Kerk:

  1. Over ‘Agenda Europe’ (22/04/2018)
  2. The Dictator Pope – Een recensie (24/12/2017)
  3. Over de Verklaring van Parijs (16/10/2017)
  4. Context bij ‘Een verrassende oecumene’ (06/08/2017)
  5. Burke, Bannon, Trump en Franciscus (07/02/2017)

3 gedachten over “De oorlog tegen paus Franciscus I

  1. Pingback: De oorlog tegen paus Franciscus I (deel II) | Niet Naar Santiago en Weer Terug

  2. Pingback: De oorlog tegen Franciscus I (deel III) | Niet Naar Santiago en Weer Terug

  3. Pingback: De oorlog tegen paus Franciscus – deel IV (slot) | Niet Naar Santiago en Weer Terug

Geef een reactie