De oorlog tegen paus Franciscus I

De conservatieve factie binnen de Roomse Kerk is fel anti-Franciscus. In de beschrijving daarvan kwam ik het dichtste bij met mijn eigen blogs Franciscus versus Burke, Het moment van de cesuur en vooral met Burke, Bannon, Trump en Franciscus.

Mijn laatste blog naar aanleiding van De Verklaring van Parijs maakt duidelijk hoe ver de conservatieve invloed is, maar verder op mijn blog zult u veel items vinden, die het conservatisme binnen de katholieke kerk en haar relatie met de seculiere wereld, met (extreem) rechts, proberen te duiden.

Op 27 oktober 2017 verscheen in The Guardian het artikel The War against Pope Francis. Ik kan het zelf niet beter samenvatten. Als het onderwerp u interesseert MOET u dit Engelstalige artikel lezen.

Op 30 december 2017 deed ik mee aan de traditionele voorspellingen op Sargasso, een ietwat lacherig overzicht van wat gaat komen en ik voorspelde half serieus voor 2017: “De paus gaat dood (onder dubieuze omstandigheden) en Burke wordt de nieuwe paus“.

Nee, ik geloof niet dat het gaat gebeuren dit jaar, maar als hij overlijdt lijkt het me een goede gedachte een autopsie te eisen en niet zoals bij Johannes Paulus I, in het jaar van de drie pausen (1978), dat maar gewoon niet te doen. De pausgeschiedenis laat zien dat in de wereld van het Vaticaan vreemde dingen kunnen gebeuren, zeker als er tegenstellingen zijn zoals die zich vandaag de dag tonen. God bestaat niet dus dan moeten zijn dienaren het maar doen. Vertrouwen in de curia en de conservatieve factie lijkt me gewoon niet op zijn plaats.

Zoiets.

Geef een reactie